Om

Mitt namn är Kenneth, jag är legitimerad fysioterapeut och examinerades via Karolinska institutet 2013. Jag fattade tidigt intresse för den idrottsvetenskapliga och idrottmedicinska delen av fysioterapin. Jag fick kontakt med en forskare i Australien, Peter Malliaras, under mina magisterstudier och vi har, tillsammans med andra publicerat ett antal studier. Detta samarbete ökade på mitt intresse för forskning och den vetenskapliga metoden.

Sedan sommaren 2022 doktorerar jag vid karolinska institutet. Jag tillhör gruppen kirurgisk vårdvetenskap (länk till gruppens hemsida).

Initialt, så som namnet avslöjar, var bloggen till för att förmedla rön och forskning kring senor men nu tänker jag att jag breddar syftet med bloggen och kommer självklart skriva om min doktorandresa och studier som berör det fältet.

Klipper in gruppens beskrivning här: ”Forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap baserar sin forskning på patientrapporterade mått vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner. Genom patientrapporterade mätinstrument studeras hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), psykosociala aspekter, nutritionsproblematik och symtom i huvudsak hos patienter med cancer i övre magtarmkanalen med fokus på matstrupscancer.”

Kolla gärna in min Resarchgate

Publikationer

Adaptation of Tendon Structure and Function in Tendinopathy With Exercise and Its Relationship to Clinical Outcome https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30860421/
Factors associated with outcome following exercise interventions for Achilles tendinopathy: A systematic review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33351235/
Treating tendinopathies – are we searching for a needle in a haystack, when we should include the whole haystack? https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21679169.2020.1773921
ICON 2020-International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: A Systematic Review of Outcome Measures Reported in Clinical Trials of Achilles Tendinopathy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34797533/

Annons