Min hälsena känns stel

Hej, det var ett tag sedan jag skrev något. Har varit mycket med de studier jag arbetar med och att få dessa publicerade. Det har under skrivandets gång kommit upp en hel del intressanta frågeställningar, bland annat varför patienter med tendinopati upplever en stelhet i senan. Klassiskt är exempelvis den morgonstelhet som många patienter med hälsenerelaterad värk upplever som sedan efter lite uppvärmning ofta försvinner bort. Kommer i texten använda mig av de engelska termerna för att beskriva senors egenskaper.

”Strain” i senor anses vara mer eller mindre konstant (ref, ref). Där med bestäms troligtvis kapaciteten i en frisk sena, för att ansamla och frigöra energi, till stor del av dess längd (potential att förlängas) och ”stiffness” (potential att motstå kraft). Om senans stiffness ökar, vid en given längd av senan, kommer kapaciteten för att ansamla energi öka. Studier på patologiska senor har visat ökad ”strain” i senan och reducerad ”stiffness” (dock ej konsekvent (ref, ref, ref). Detta är förmodligen ett tecken på ett ökat mekaniskt krav på senan via den arbetande muskeln till följd av patologiska förändringar (tendinosförändringar) och inte en ökad förmåga att ansamla energi. Så en minskad kapacitet för muskeln att utveckla kraft, som man ofta kan se kliniskt, kan alltså möjligen vara ett sätt att skydda senan.

Det verkar alltså (om än inte konsekvent rapporterat i litteraturen) som patienter med tendinopati har en sena som har sänkt ”stiffness” och ökad ”hysterisis” när man objektivt (så gott som det går) mäter det även om personerna upplever motsatsen. Detta är mätningar över hela senan. Vid mätningar lokalt över det patologiska området finns det i vissa fall en ökad ”stiffness” och i vissa fall en minskad ”stiffness” (ref, ref). Vad beror detta på? Jag har sökt i litteraturen och frågat experter på området. Verkar finnas lite olika hypoteser men inte någon stark evidens för något.

Elastografi är en intressant bilddiagnostisk modalitet som säkerligen kommer att börja användas mer och mer. Med hjälp av elastografi kan man mäta regionspecifika egenskaper av senan och där med exempelvis detektera patologiska avvikelser gällande senans förmåga att ansamla och frigöra energi. Dock krävs förmodligen även att man mäter hela senan för att kunna bedöma de mekaniska egenskaperna avseende förändringar i struktur och/eller morfologi när man utför bedömningar vid belastning.

På frågan varför senan upplevs/känns stel vid den kliniska bilden av tendinopati har jag där med inget bra svar på. Troligtvis många olika faktorer som spelar roll, både centrala och perifera.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s